De raadscommissie vergadert op 29 oktober via een videoverbinding

Gemeenteraad behandelt openstelling Binnensluis, woonagenda, begroting 2021 en bezuinigingen

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raadscommissie op 29 oktober via een videoverbinding. De raadscommissie debatteert over een proef om de Binnensluis overdag buiten de spits in twee richtingen open te stellen voor autoverkeer. Er zijn ook debatten over wensen en wijzigingsvoorstellen voor het woonbeleid en over de begroting 2021. De raadscommissie laat zich informeren over de bezuinigingsmaatregelen die het college voor de komende jaren voorstelt.

 

Begroting en bezuinigingen

Om 19.30 uur begint een debat over de programmabegroting 2021. Het college heeft een beleidsarme begroting aangeboden. Door een deel van de investeringsagenda te bevriezen en geen uitvoeringskosten voor nieuw beleid op te nemen is het mogelijk geworden inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. De raad besluit op 5 november over deze begroting, want volgens de Gemeentewet is vaststelling voor 15 november vereist. Welke bezuinigingen de raad daadwerkelijk wil, bespreekt de raad in november en december.

Het college biedt de raad binnenkort een voorstel aan met daarin verschillende bezuinigingsmogelijkheden per onderdeel van de begroting. Tussen 20.30 en 22.15 uur laat de commissie zich informeren over de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. De toelichting is bedoeld voor de gemeenteraad. Een week later, op 5 november, heeft de raadscommissie vanaf 20.30 uur de hele avond gereserveerd voor het luisteren naar inwoners en betrokkenen die willen reageren op de bezuinigingsmaatregelen. Op 26 november volgt een debat in de raadscommissie en op 10 december houdt de raad de algemene beschouwingen en besluit de raad over de bezuinigingen.

 

Openstelling Binnensluis

Om 19.30 uur begint een debat over de wens om de Binnensluis overdag open te stellen voor autoverkeer in twee richtingen. Vanwege de renovatie van de Koningin Julianabrug heeft het college tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Op basis van de evaluatie heeft het college besloten tot het openstellen van de Binnensluis in twee richtingen voor alle autoverkeer gedurende de avond en nacht (19.00 – 4.00 uur) en op zondagen (overdag). Vanuit de raad is de wens geuit een uitspraak te doen over het op korte termijn starten van een proef met openstelling van de slagboom bij de Binnensluis overdag, op dagdelen buiten de ochtend- en avondspits.

 

Woonagenda

Vervolgens debatteert de raad tussen 20.30 en 21.30 uur over wijzigingsvoorstellen en wensen vanuit de raad over de woonagenda. Met de woonagenda wil de gemeente concreet aangeven hoe in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De agenda is geformuleerd rond vier centrale ambities; tempo in woningbouw, meer variatie in aanbod per wijk, in alle wijken gevarieerd woonzorgaanbod en betaalbare verduurzaming.

 

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De debatten over openstelling Binnensluis en de woonagenda zijn ook te zien via RTV Katwijk.

 

 

Noot aan de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Katwijk,

Tel. 071-4065302 of via het e-mailadres griffie@katwijk.nl.

Bron: Gemeente Katwijk

 

Laat een reactie achter

*

captcha *