Maritiem windmolenpark Hollandse kust

In dit dossier leest u de ontwikkelingen van de voorgenomen plannen voor een maritiem windmolenpark.

windturbinepark-190-116

De Stuurgroep Maritieme Windmolenparken presenteerde dinsdag 28 april 2015 op het gemeentehuis van Katwijk een alternatief voor de windmolenplannen van de ministers Kant van Economische Zaken en Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer.

De Stuurgroep presenteerde hun beeld, zoals de ministers het zich voorstellen. De ministers willen de parken op 18 kilometer uit de kust plaatsen. De windmolens zijn dan bij helder weer zichtbaar op de horizon. Onderzoeken tonen aan dat door deze horizonvervuiling het toerisme langs de kust terug gaat lopen. Er is veel maatschappelijke weerstand tegen het dicht langs de kust plaatsen van de windmolens.

Als alternatief stelt de Stuurgroep ‘IJmuiden Ver’ voor. De molens komen dan 40 kilometer uit de kust te liggen en daardoor achter de horizon. Deze locatie is al aangewezen door het rijk, het bouwen “kan morgen beginnen”.
Op deze locatie is negen procent meer wind, dus meer opbrengst. Waarom dan niet direct aan de slag?

Dit plan is miljoenen duurder dan de door de ministers voorgestelde plannen. Echter hier tegenover staat onder andere het verlies van banen in de horeca. Het lastig om de juiste berekeningen hierover te maken.

Echter, voor een park ver in zee bestaat geen maatschappelijke weerstand! Een groot voordeel in de totstandkoming van het project.

Een definitief besluit is nog niet genomen, beïnvloeding is nog mogelijk!

Linken:  http://vrijehorizon.nl/  | Mooie toekomst-schone energie | Windmolenpark-Wikipedia | Wat is windenergie | Verzetwindmolens.nl | informatie gemeente Katwijk |