wijkbudget

Aanvraagformulier wijkbudget Iedere wijkraad heeft de beschikking over een zogeheten wijkbudget. Dat is een door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld bedrag dat de wijkraad min of meer naar eigen inzicht kan besteden aan activiteiten of initiatieven die bijdragen aan de identiteit en/of de leefbaarheid van de wijk. In Katwijk aan Zee zijn uit het wijkbudget in de afgelopen jaren onder meer incidentele bijdragen toegekend voor:

  • jubileumactiviteiten van verenigingen en organisaties;
  • reparaties aan de Tonnenpoort;
  • oliebollenactie voor de voedselbank;
  • aanschaf van materialen voor de Oranjevereniging Katwijk aan Zee;
  • het stimuleren van activiteiten in De Zwaaikom;
  • een extra speeltoestel bij ’t Zandgat

Zou voor uw activiteit of initiatief een bijdrage uit het wijkbudget net het verschil maken? En draagt het bij aan de identiteit of de leefbaarheid van de wijk? Dan nodigt de Wijkraad u van harte uit om een aanvraag in te dienen. U kunt het formulier  middels bovenstaande button downloaden. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er kan uitsluitend een bijdrage uit het wijkbudget worden toegekend als de activiteit nog dit jaar plaatsvindt.

Meer informatie? Neem contact op met de wijkregisseur: André Veenstra,  0714065974 of  a.veenstra@katwijk.nl. Inloopspreekuren: Gebouw marktmeester, Piet Heinlaan (achteringang Zwembad)

  • donderdag van 15.00 tot 16.00 uur

  Dienstencentrum Zwanenburg

  • 2e dinsdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur;
  • 4e dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.